Theoriecursus Drachten

Muziektheorie

Elzer Educatie biedt instrumentale- en zangleerlingen de mogelijkheid om eens per jaar een examen af te leggen.

 • Het examen kent een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte.
 • Het praktijkgedeelte wordt voorbereid in de wekelijkse instrumentale les of zangles.
 • Voor het theoriegedeelte worden aparte theorielessen gegeven.
 • Leerlingen kunnen de volgende examens doen:
  – A examen, B examen, C examen, D examen.
 • Een leerling kan kiezen voor de volgende mogelijkheden:
  – Een volledig examen afleggen (praktijk + theorie), wat resulteert in het behalen van een diploma.
  – Alleen een praktijkexamen afleggen, wat resulteert in het behalen van een praktijkcertificaat.
  – Alleen een theorie-examen afleggen, wat resulteert in het behalen van een theoriecertificaat.

Het praktijkexamen wordt voorbereid tijdens de muziekles. Bij dit examen speelt/zingt de leerling een examenprogramma en wordt beoordeeld door een commissie van twee docenten (waaronder de eigen docent). Ter voorbereiding op het theorie-examen is het mogelijk theorielessen te volgen. Aan het einde van de serie lessen volgt het theorie-examen.

Aantal: 8 lessen
Duur: 1,5 uur
Docent: David
Lesdag: maandag
Lestijd: 
17.00-18.30 uur
Start: oktober 2021
Kosten: €125,- inclusief materiaal en examengeld

Muziektheorie & solfège basiscursus 1
Veel muzikanten zijn talentvol maar niet in staat om mee te spelen in een professionele muziekproductie omdat zij geen noten kunnen lezen, laat staan termen begrijpen als: toonsoort, een kleine terts verlagen en binair denken. Een muzikaal leider heeft vaak geen tijd om alles haarfijn aan elke muzikant uit te leggen, daarom is het ook belangrijk om voldoende kennis van muziektheorie te hebben/krijgen waardoor je bij muziekopleidingen zoals het conservatorium, de popacademie of muziektherapie toegelaten kunt worden.

In deze cursus van 10 weken leer je de regels en feiten zodat je een minimale basiskennis hebt en je je kunt aanmelden voor basiscursus 2. Tijdens de cursus zul je kennismaken met het lezen, herkennen, noteren en toepassen van:

 • notenbalken, muzieksleutels en octaafnamen
 • toonladders, toonreeksen, kwintencirkels en voortekens
 • drieklanken, intervallen en liggingen
 • maatsoorten, toonduur en antisymmetrische figuren (beperkt)

Deze cursus is ten opzichte van theorieboeken onderscheidend doordat de lesstof vaak vanuit een historisch oogpunt en met voorbeelden benaderd wordt. Dit zorgt ervoor dat de stof niet droog of onlogisch, maar juist door de oorsprong en achterliggende redenen fascinerend en logisch te begrijpen is.

De lessen worden grotendeels klassikaal gegeven en thuisstudie is een belangrijk onderdeel om deze cursus succesvol af te ronden.

N.B: Als er spoed is door een toekomend examen adviseren wij de ‘spoedcursus’ te doen. Deze behandeld zowel de basiscursus 1 als 2 in 1 blok van 12 weken.

Aantal: 10 lessen
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: min. 4, max. 8 personen
Docent: David
Lesdag: in overleg
Lestijd: 
in overleg
Start: in overleg
Kosten: komt spoedig

Muziektheorie & solfège basiscursus 2
Veel muzikanten zijn talentvol maar niet in staat om mee te spelen in een professionele muziekproductie omdat zij geen noten kunnen lezen, laat staan termen begrijpen als: toonsoort, een kleine terts verlagen en binair denken. Een muzikaal leider heeft vaak geen tijd om alles haarfijn aan elke muzikant uit te leggen, daarom is het ook belangrijk om voldoende kennis van muziektheorie te hebben/krijgen waardoor je bij muziekopleidingen zoals het conservatorium, de popacademie of muziektherapie toegelaten kunt worden.

Deze cursus is een vervolg op basiscursus 1. Hier zal dieper ingegaan worden op de voorgaande stof. Ook zal er nieuwe stof worden aangeboden zodat je in 10 lessen alle nodige regels en feiten weet zodat je bezig kunt in het werkveld, toelating kunt doen aan het conservatorium of voldoende bijgeschoold bent voor je huidige (mbo) opleiding.

 Tijdens de cursus zul je kennismaken met het lezen, herkennen, noteren en toepassen van:

 • toonladders, toonreeksen, kwintencirkels en voortekens
 • vierklanken, intervallen en liggingen
 • maatsoorten, toonduur en antisymmetrische figuren 
 • Instrumentenleer, geluidsleer, transpositie en terminologie
 • Harmonieleer en contrapunt (zeer beperkt)

Deze cursus is ten opzichte van theorieboeken onderscheidend doordat de lesstof vaak vanuit een historisch oogpunt en met voorbeelden benaderd wordt. Dit zorgt ervoor dat de stof niet droog of onlogisch, maar juist door de oorsprong en achterliggende redenen fascinerend en logisch te begrijpen is.

De lessen worden grotendeels klassikaal gegeven en thuisstudie is een belangrijk onderdeel om deze cursus succesvol af te ronden.

N.B: Als er spoed is door een toekomend examen adviseren wij de ‘spoedcursus’ te doen. Deze behandeld zowel de basiscursus 1 als 2 in 1 blok van 12 weken.

Aantal: 10 lessen
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: min. 4, max. 8 personen
Docent: David
Lesdag: in overleg
Lestijd: 
in overleg
Start: in overleg
Kosten: komt spoedig

Muziektheorie & solfège basiscursus 1
Veel muzikanten zijn talentvol maar niet in staat om mee te spelen in een professionele muziekproductie omdat zij geen noten kunnen lezen, laat staan termen begrijpen als: toonsoort, een kleine terts verlagen en binair denken. Een muzikaal leider heeft vaak geen tijd om alles haarfijn aan elke muzikant uit te leggen, daarom is het ook belangrijk om voldoende kennis van muziektheorie te hebben/krijgen waardoor je bij muziekopleidingen zoals het conservatorium, de popacademie of muziektherapie toegelaten kunt worden.

In deze cursus werken wij 12 wekenaan alle  regels en feiten waardoor je bezig kunt in het werkveld, toelating kunt doen aan het conservatorium of voldoende bijgeschoold bent voor je huidige (mb0) opleiding. Gaat dit lukken? JA! Maar het vergt naast de cursus veel zelfstudie thuis. Jij bent degene die thuis veel bezig moet aan met lezen, herkennen, noteren en toepassen van:

 • notenbalken, muzieksleutels en octaafnamen
 • toonladders, toonreeksen, kwintencirkels en voortekens
 • drieklanken, vierklanken intervallen en liggingen
 • maatsoorten, toonduur en antisymmetrische figuren
 • Instrumentenleer, geluidsleer, transpositie en terminologie
 • Harmonieleer en contrapunt (zeer beperkt)

Deze cursus is ten opzichte van theorieboeken onderscheidend doordat de lesstof vaak vanuit een historisch oogpunt en met voorbeelden benaderd wordt. Dit zorgt ervoor dat de stof niet droog of onlogisch, maar juist door de oorsprong en achterliggende redenen fascinerend en logisch te begrijpen is.

De lessen worden grotendeels klassikaal gegeven en thuisstudie is een belangrijk onderdeel om deze cursus succesvol af te ronden.

N.B: Als je er niet zeker van bent dat je deze cursus omwille van beperkte vrije tijd aankunt, of moeite met leren (door bijvoorbeeld dyslectie) hebt, kun je ook kiezen voor basiscursus 1 en basiscursus 2. Hier wordt de lesstof van de spoedcursus over 2 blokken van 10 weken verdeeld.

Aantal: 12 lessen
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: min. 4, max. 8 personen
Docent: David
Lesdag: in overleg
Lestijd: 
in overleg
Start: in overleg
Kosten: komt spoedig