Cultuur binnen uw school

Nationaal Programma Onderwijs

Cultuur-ateliers
Gedurende het hele schooljaar biedt Elzer Educatie op school kunstateliers voor alle groepen aan. De kunstenaars/vakdocenten bieden wekelijks 45-120 minuten activiteiten aan die aansluiten bij de kerndoelen SLO. De kinderen krijgen een breed cultuuraanbod waar de focus ligt op samenwerken, creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de lessen/projecten werken wij vanuit de 4 fases van het creatief proces, nl: Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Inhoud: de school kan vanuit deze brochure de inhoud zelf samenstellen (zie projecten)

Groep: 1 t/m 8
Duur: 45-120 minuten per les
Aantal: 6-10 weken per project, gedurende een heel jaar
Locatie: op school / bij Elzer Educatie  

De vakdocent
Gedurende het hele schooljaar komt er een vakdocent naar de school. Naast de vakinhoudelijke lessen die de docent komt geven aan de groepen kan de docent ook werken aan het inbedden van cultuureducatie als doorlopende leerlijn binnen de school.

Doordat de vakdocent voor een langere periode binnen de school werkt, kan hij/zij de school leren kennen en de behoeften en ambities van het team in kaart brengen. Samen met de cultuurcoach zijn er uren beschikbaar voor het ontwikkelen van een eigen leerlijn die past binnen het type onderwijs en de visie van de school.

Aantal: 30-40 weken
Duur: 45-60 minuten les per week per groep.
Overige uren: ontwikkelen leerlijn 50% extra. (8 uur les per week + 4 uur ontwikkeltijd extra= 12 uur)