Onderwijs

Elzer Educatie is een cultuurorganisatie gevestigd in de gemeente Smallingerland, maar werkzaam binnen heel provincie Friesland. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen en jongeren binnen onze provincie van goede, kwalitatieve cultuureducatie te voorzien.

Ons aanbod is grotendeels gericht op muziek, theater en danseducatie. Echter werken wij met vele andere organisaties samen waardoor we de scholen ook met andere disciplines verder kunnen helpen. Elzer Educatie is partner in het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân. Met ondertekening van dit convenant leggen we vast dat we goed muziekonderwijs realiseren, zowel binnen- als buitenschools. Daarbij redeneren wij steeds vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het kind. Alle convenantpartners zitten in het platform Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân. Dit is een netwerk met een regievoerder, waarin scholen, culturele instellingen, aanbieders, verenigingen, overheden en opleidingen zijn vertegenwoordigd. Het platform bewaakt de voortgang van het muziekonderwijs is Friesland en waarborgt dat er een samenwerkingsstructuur is waarin alle partijen met elkaar op regelmatige basis informatie delen en uitwisselen. Partijen leren van elkaar en stemmen hun zaken onderling af. De verbinding en aansluiting met het landelijke netwerk Méér Muziek in de Klas wordt via het platform verder versterkt zodat we ook landelijke en lokale ontwikkelingen optimaal bij elkaar kunnen brengen. 

Muziek

Kijk hier voor ons muziekaanbod voor het primair onderwijs

Dans

Kijk hier voor ons dansaanbod voor het primair onderwijs

Theater

Kijk hier voor ons theateraanbod voor het primair onderwijs

Beeldend

Kijk hier voor ons dansaanbod voor het primair onderwijs

Deskundigheidsbevordering

Kijk hier voor ons deskundigheidsbevordering voor leerkrachten primair onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

Kijk hier voor ons aanbod voor scholen die vanuit NPO middelen cultuuraanbod willen realiseren