Huisregels

Laatst bewerkt op 13 dec. 2022

Huisregels:
Wij willen een prettige, fijne en veilig Centrum voor de kunsten zijn met respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Onze huisregels geven aan wat we van onze cursisten en bezoekers verwachten.

Wij verwachten dat:

 • Cursisten en bezoekers met wederzijds respect met elkaar omgaan. Hier wordt in de lessen aandacht aan geschonken.
 • Cursisten en bezoekers de hoofdingang (aan de Oliemolenstraat-zijde) gebruiken bij aankomst en vertrek.
 • Cursisten en bezoekers (buiten)deuren van lokalen en de kantine steeds sluiten worden om de warmte te kunnen behouden in het gebouw.
 • Cursisten en bezoekers hun fiets aan de voorzijde (Oliemolenstraat-zijde) bij de fietsenrekken stallen. Zet de fiets altijd op slot. Elzer Educatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadigingen.
 • Cursisten en bezoekers hun auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken hun auto parkeren, waarbij de 1e twee plaatsen vrijgehouden worden voor laden/lossen van docenten en medewerkers.
 • Cursisten en bezoekers tijdens het wachten voor de eigen les rekening houden met de gaande lessen zodat eventuele overlast wordt geminimaliseerd.
 • Het nuttigen van maaltijden zoveel als mogelijk gebeurt in de daarvoor bestemde kantine.
 • Beschadiging, verlies of diefstal van bedrijfseigendommen worden gemeld aan de directie en/of docenten/medewerkers.
 • Cursisten en bezoekers meewerken aan het naleven van de huisregels van Elzer Educatie en deze onderschrijven. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, zijn in regels te verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Het is niet toegestaan om:

 • Ongewenste omgangsvormen te etaleren. Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij o.a.: agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten. Niet hoe het is bedoeld, maar hoe het wordt ervaren is maatgevend.
 • Op ons terrein te roken. Wij hebben een algeheel rookverbod. Ouders van cursisten onder de 18 jaar die rokend op het terrein worden aangetroffen zullen worden benaderd.
 • Achter de bar te komen. De bar is alleen toegankelijk voor medewerkers (of barvrijwilligers).
 • Zonder toestemming in lokalen te musiceren of gebruik te maken van onze instrumenten.
 • Lesmateriaal van Elzer Educatie of de docent te kopiëren of te verspreiden zonder toestemming van de directie.
 • Gebruik te maken van de naam en het logo van Elzer Educatie zonder toestemming van de directie.
 • Zonder toestemming van de betrokkene foto-, geluids- en video-opnamen te maken.
 • De zijdeur aan de kant van het parkeerterrein te gebruiken. Deze is uitsluitend voor gebruik door medewerkers om te laden en te lossen.
 • Drugs en/of verdovende middelen bij je te dragen en/of te gebruiken tijdens je bezoek aan ons gebouw/terrein.
 • Eigendommen van Elzer Educatie (gereedschap, instrumenten, benodigdheden, goederen en andere materialen) voor privégebruik mee te nemen.
Contactgegevens

Hoofdlocatie & leslocatie Drachten
Oliemolenstraat 14
9203 ZN Drachten

Leslocatie Leeuwarden
Van Loonstraat 122
8932 AV Leeuwarden